Spar 40 kr med kupon SPAR40 kun i denne uge! (anvend den på kurvsiden)

1. Vilkår og betingelser

Disse generelle vilkår og betingelser (herefter “Vilkår”) gælder alle tjenester og produkter (herefter “Produkter”), som tilbydes som del af forretningstransaktionerne på internetshoppen smiletastic.dk såvel som associerede velkomstsider og produktspecifikke internetsider (herefter generelt refereret til som “smiletastic.dk”). “Kunde” betyder enhver naturlig eller retslig person, som yderen har et forretningsforhold til gennem smiletastic.dk, eller som er registreret på smiletastic.dk.

2. Omfang

Hvis andet ikke er specificeret af yderen skriftligt for et specifikt produkt, så gælder disse Vilkår for alle produkter, som tilbydes på smiletastic.dk såvel som produkterne tilbudt på associerede velkomstsider og produktspecifikke internetsider. Forretningstransaktionerne mellem Yderen og Kunden tilbydes eksklusivt under disse Vilkår. Yderen kan modificere de Vilkår, som gælder for smiletastic.dk, når som helst og uden varsel forud. Reviderede Vilkår træder i kraft øjeblikkeligt ved tidspunkt for offentliggørelse, og de erstatter alle Vilkår på smiletastic.dk, som var gældende indtil da.

3. Tilbud

Alle oplysninger (beskrivelser, produktbilleder, størrelser, vægt etc.) og priser er ikke-bindende, underlagt mulighed for ændring uden garanti og kan ændres når som helst uden varsel forud. Tekniske modifikationer er udtrykkeligt forbeholdt. Yderen påtager sig intet ansvar for oplysninger om produkt, tilgængelig og garanti. Kunden forstår, at der kan være forsinkelser i levering grundet forsyningsmangler eller fejlagtig lagerdata. Yderen vil gøre alle bestræbelser på at undgå disse situationer og gendanne disse data så præcist som muligt. Tilbuddet er gyldigt på betingelse af en fuldt ud gennemført lægeundersøgelse af Kunden, som er underlagt en lægefaglig overvågning af årsagerne identificeret af Kunden, for eksempel, at tjenesterne kan ikke leveres til Kunden af helbredsmæssige årsager og/eller de nødvendige produkter kan ikke udgives. I så fald vil en fuld refusion blive foretaget af alle betalinger, som Kunden allerede har foretaget. Alle vores produkter overholder krav og specifikationer anført i Hong Kongs lovgivning. Vi er ikke i stand til at garantere overholdelse af specifikt lokale krav eller specifikationer i kundernes lokale retskredse.

4. Priser og fragt

Medmindre andet er erklæret, så er alle priser i euro inklusiv moms og eksklusiv fragt. Prisen for et produkt på bestillingstidspunktet på smiletastic.dk er bindende; Yderen forbeholder sig retten til at foretage en prisjustering i retrospekt i tilfælde af en fejl i prissætningen. Fragtomkostninger afhænger af den transportmetode, som Kunden vælger, og disse omkostninger betales af Kunden.

5. Registrering

De nødvendige oplysninger under registrering skal være sandfærdige og komplet udfyldt og opdateret af Kunden. Yderen påtager sig intet ansvar overhovedet for indholdet eller oplysningerne, som Kunden videregiver. Kunden skal også sikre, at ingen uautoriseret tredjepart har adgang til disse data. Registrering er eksklusivt reserveret for personer, som har myndighed til at handle, og ved at foretage en bestilling erklærer Kunden, at vedkommende er mindst 18 år gammel, ikke erklæret umyndig og ved sin fulde dømmekraft. Der er intet belæg for krav på opbevaret eller offentliggjort indhold skrevet af Kunden (eksempelvis produktanmeldelser). Yderen forbeholder sig retten til at slette eller ændre indhold. Hver Kunde må kun have en Kundekonto; Yderen forbeholder sig retten til ikke at acceptere en registrering eller til at advare eller slette en udgave grundet brud af disse Vilkår.

6. Indgåelse af kontrakter

Ved at klikke på knappen “Køb nu” sender Kunden en bindende bestilling til Yderen. Kontrakten er indgået, når Kundens bestilling er godkendt for Yderens vedkommende, senest ved levering af de bestilte produkter. Kunden informeres om indgåelsen af kontrakten med en automatisk oprettet fragtbekræftelse via e-mail eller telefon. Yderen forbeholder sig retten til ikke at bekræfte en bestilling uden at give en begrundelse. Den kontraktuelle partner (her: “Yder”) er:
Belle Enterprises Ltd.
Hollywood Road 39-43
Hong Kong

Kunden bekræfter, at denne har læst igennem den medfølgende patientinformation før brug af produktet, og at dennes tandlæge er også blevet informeret om, at denne bruger de bestilte produkter. Kunden udpeger herved leverandøren som sin repræsentant og agent, som vil levere produktet til tandlægens registrerede forretningssted til modtagelse på kundens vegne. Ved modtagelse af produkterne har tandlægen opfyldt sine forpligtelser til leverandøren i denne aftale, og hele risikoen og ejerskabet ved produktet videreføres til denne.

7. Betalingsvilkår

Kunden godkender at eksklusivt bruge betalingsmulighederne gjort tilgængelige af Yderen på smiletastic.dk til betaling. Alle yderligere omkostninger opstået under behandling af betalingen skal betales af Kunden. Hvis betaling er forsinket, forfalder alle udestående beløb øjeblikkeligt, og Yderen forbeholder sig retten til at opkræve et minimumsgebyr på 20 euro for administrative omkostninger; derudover skal Kunden betale for skader og renter. Yderen forbeholder sig retten til tilbagetrækning. Indtil fuldstændig betaling er gennemført, forbliver produktet ejet af Yderen.

8. Levering

Levering foretages typisk af det tyske postvæsen og dennes partnere, afhængig af leveringsmetoden som Kunden valgte. Yderen er ikke ansvarlig for fragt eller korrekt levering af de bestilte produkter og bærer intet ansvar for levering af varerne, hvis disse skal efterlades på et ubemandet sted, hvis for eksempel Kunden ikke kunne være til stede for at modtage dem. Leveringsdatoer er ikke bindende, og forsinkelser i levering er under ingen omstændigheder en årsag til, at Kunden kan trække sig ud af kontrakten eller stille krav om kompensation af nogen slags. Kunden går med til at inspicere varerne øjeblikkeligt ved modtagelsen og at rapportere forkerte leveringer eller defekt produkter eller skader under fragt til Yderen inden for 48 timer, og også at rapportere skader under fragt til fragtvirksomheden. Yderen er ikke ansvar for skader under fragt eller for tredjeparters forsømmelse. Alle leveringer sker under Kundens ansvar, medmindre denne kan tildele ansvaret til fragtvirksomheden. Yderen forbeholder sig retten til at sætte en grænse for mængden af visse produkter, som kan leveres, uden at give en begrundelse.

9. Fortrydelsesret

Du kan fortryde din kontraktlige deklaration uden begrundelse på enhver måde (såsom ved brev, fax eller e-mail) inden for 14 dage. Fristen regnes fra modtagelse af denne vejledning i tekstform, dog ikke før modtageren har modtaget varerne (i tilfælde af tilbagevendende levering af lignende varer, da ikke før modtagelsen af den første dellevering). For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt at afsende fortrydelsen eller varen i god tid. Fortrydelse kan foretages online via e-mail, adresseret til mailto:kundeservice@smiletastic.dk, eller ved at returnere varen eller via brev adresseret til yderen (se punkt 6 i de Brugsvilkaar).

Konsekvenser af fortrydelse:
I tilfælde af en konkret fortrydelse skal de gensidige tjenesteydelser modtaget af parterne returneres, og ethvert udbytte afledt heraf (f.eks. renter) returneres også. Skulle du ikke være i stand til at returnere eller frigive udbyttet og anvendt brugsret til os (f.eks. udbytte ved brug) eller kun delvist eller i en forringet stand, vil du være forpligtet til at kompensere os økonomisk for tab. Dette kan medføre, at du alligevel skal opfylde de kontraktlige betalingsforpligtelser for det tidsrum, der er gået før fortrydelsen. Du behøver kun at kompensere os for værdien af værdiforringelsen af varen eller for udbyttet ved brug, hvis udbyttet eller forringelsen skyldes håndtering af varen på en måde, der går ud over at kontrollere dets egenskaber og funktion. “Kontrollere dets egenskaber og funktion” betyder afprøvning og test af de respektive varer i et omfang, som er muligt og sædvanligt i en detailforretning. Varer, der kan afsendes som pakke, returneres på vores risiko. Du skal betale de sædvanlige returomkostninger, hvis de leverede varer svarer til, hvad du har bestilt, og prisen på returvaren ikke overstiger 40,00 euro, eller – hvis der er tale om luksusvarer – du, regnet fra tidspunktet for fortrydelsen, ikke har betalt vederlaget for varen eller foretaget en kontraktmæssig aftalt delbetaling. I modsat fald vil returneringen være gratis for dig. Varer, der ikke kan sendes som en pakke, vil blive hentet på din bopælsadresse. Alle forpligtelser om refundering af betalinger skal opfyldes inden for 14 dage. Nævnte frist regnes for dig som fra afsendelsen af enten din fortrydelse eller varen, og for os fra dens modtagelse.

Særlige bemærkninger:
Din fortrydelsesret for en tjenesteydelse bortfalder før tid, hvis aftalen på din udtrykkelige anmodning er blevet helt opfyldt af dig og Smiletastic, før du udøver din fortrydelsesret.

Eksklusion af fortrydelsesret:
Fortrydelsesretten eksisterer ikke i forbindelse med kontrakter vedrørende postordre om levering af varer, der er fremstillet i overensstemmelse med kundernes specifikationer, eller som er tydeligt skræddersyet til individuelle behov, eller som på grund af deres egenskaber er ikke egnede til at blive returneret. Desuden er produkter, der af hygiejniske eller sundhedsmæssige årsager ikke er egnet til returnering når forseglingen af emballagen er fjernet.

10. Ansvar

Yderen ekskluderer krav om skader eller en komplet tilbagetrækning fra kontrakten grundet kontraktbrud, umulighed af ydelse, fejl under indgåelse af kontrakten og tort (såvidt der ikke er nogen intentionel eller tilsigtet forsømmelse). Ansvar for direkte eller indirekte skader eller skader af nogen art som konsekvens (for eksempel som resultat af skader og/eller uheld associeret med produkter solgt på smiletastic.dk), som resultat af brug, misbrug eller manglende ydelse, er fuldstændigt ekskluderet. For de produkter, hvor brugsinstruktioner medfølger, erklærer Kunden, at denne er klar over brugs- og anvendelsesinformation såvel som risici og farer associeret ved produktet. Kunden accepterer at tage alle sikkerhedsforanstaltninger og advarsler med i sine overvejelser. Kunden forstår også, man kan opnå vigtige oplysninger om et specifikt produkt før køb på smiletastic.dk, og at Kunden skal være klar over alle mulige risici og farer associeret med et produkt. Adgang til og brug af smiletastic.dk er ikke garanteret. Hvis der er links, som fører fra smiletastic.dk til tredjeparts hjemmesider ikke drevet af Yderen, så er sidstnævnte ikke ansvarlig for det indhold, som offentliggøres på disse hjemmesider. Kunden er tydeligt klar over, at blegning af ens tænder udføres efter egen risiko, at slutresultatet er afhængig af mange faktorer, og at man ikke har nogen ret til blegningseffekten. Derudover skal Kunden være klar over, at der er en lille risiko for, at følgende midlertidige symptomer kan opstå: smerter under blegning, blødende gummer, irriterede, røde, hvide eller hævede gummer. Alle disse symptomer er kun midlertidige. Hvis følsomhed opstår meget hurtigt under blegning, så er denne behandling ikke egnet for dine tænder og skal stoppes. Kunden kan kontakte Yderen når som helst, deriblandt kontakt via chat og e-mail, for yderligere support, svar på spørgsmål eller for at diskutere farvevalget.

11. Garanti

Hvis der ikke er produktspecifikke garantibetingelser i produktbeskrivelsen, så er der ingen ret til garantiydelse udover den retsligt gældende garanti. Defekte produkter skal tages i betragtning under sektion 8 for Vilkårerne. Garantien gælder for blegeskinnerne produceret af Yderen, i den grad det er gældende, kun med eksklusivt brug af den gel, som skaffes fra Yderen.

12. Tilbudskuponer, gavekort, bonuspoint

Tilbudskuponer, gavekort og bonuspoint kan indløses på smiletastic.dk. Disse leveres eksklusivt af Yderen og kan være underlagt diverse betingelser. Der er heller ikke nogen ret til kontant betaling, erstatning eller bytte grundet tab eller tyveri. I tilfælde af misbrug vil eventuelle tilbudskuponer, gavekort og bonuspoint blive erklæret for ugyldige.

13. Databeskyttelse og datasikkerhed

Fortrolighedserklæringen under smiletastic.dk/fortrolighedspolitik gælder.

14. Domskreds og gældende lov

Det eksklusive område gældende som domskreds for alle retslige tvister er Hong Kong under gyldighed af loven i Hong Kong og under eksklusion af Wienerkonventionen (CISG).

15. Ophavsret

Disse vilkår såvel som billed- og tekstmaterialer på smiletastic.dk er beskyttet af ophavsret og er intellektuel ejendom tilhørende Yderen eller en af dennes kontraktuelle partnere. Yderen har eksklusivt brugsrettighederne. Brug af enhver slags, selv kun delvist eller i modificeret form, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Yderen, er forbudt. Ingen rettigheder opnås ved at gå ind på, downloade, kopiere eller overføre fra den online butik. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

16. Gyldighedsklausul

I tilfælde af delvis ugyldighed for kontrakten eller disse Vilkår, eller hvis kontrakten eller Vilkårerne indeholder et uforudset hul, accepterer Kunden at respektere den gyldige del af Vilkårerne.

Top